Változások a klubvezetésben

Három és fél év után távozott az Újpest Futsal Club elnöki posztjáról Borsche Gábor, aki nem jelöltette magát lejáró mandátumát követően. Az egyesület közgyűlése az eddigi alelnököt, Sós Lászlót bízta meg az elnöki teendők ellátásával, míg az új alelnök Szabó Gábor lett.

Borsche Gábor - aki az Újpest Futsal Club megalapításában is elévülhetetlen érdemeket szerzett - más irányú elfoglaltságai miatt nem vállalta tovább az elnöki posztot.

Az Újpest Futsal Club tagsága köszönetét fejezi ki Borsche Gábornak három és fél éves áldozatos munkájáért!