Az MLSZ elfogadta az Újpest Futsal Club pályázatát!

A Magyar Labdarúgó Szövetségben döntöttek a labdarúgó- és futsal klubok által benyújtott Társasági adó (TAO) pályázatokról. Az Újpest Futsal Club majd 2 millió Ft-tal gazdagodhat, amennyiben a TAO-törvény alá tartozó nyereséges vállalat, vagy vállalatok támogatják fejlesztési programját. Amennyiben egy vállalkozás úgy dönt, hogy támogatja az Újpest Futsal Clubot, az egyesületünk mellett saját magának is kedvezményeket szerez. A támogatás előnye ugyanis, hogy a vállalkozás, vagy társaság leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével egyező adókedvezményt is igénybe vehet.

Az Újpest Futsal Club várja azon cégek jelentkezését, akik támogatnák az egyesületet! /E-mail címünk: ujpest.futsal@gmail.com/

A magyar parlament által 2011. június 27-én elfogadásra került a 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról; kulcsfontosságú része A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása, mely lehetővé teszi:.

5 látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig,
- társaságiadó-kedvezményt kapnak azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével.
- július 1-jén a Magyar Közlönyben megjelent a társasági adókedvezmények részleteit szabályozó 107/2011. (VI.30.) kormányrendelet és a 39/2011 (VI.30.) NEFMI rendelet.

Ki adhat támogatást? (támogatók köre)
- minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás (kivéve az állami tulajdonú Tao-alanyt).

Milyen formában adható a támogatást? (támogatás formája)
- visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott eszköz (könyvértéken), nyújtott szolgáltatás (bekerülési értéken).
- a támogatás (juttatás) összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül- nem növeli meg a társasági adó alapját.

Kiknek adható a támogatás? (kedvezményezettek köre)
- a látvány-csapatsport országos szakszövetségei,
- a látvány-csapatsport országos szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezetek- köztük a szakszövetség tagjaként működő sportiskolák- és diáksport egyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezetek,
- a látvány-csapatsport országos szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezetek,
- felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását végző amatőr egyesületek,
- a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok,
- a sport stratégiai fejlesztését szolgáló sportköztestület (MOB).

Mire adható a támogatás?
- utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,
- versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,
- személyi jellegfű ráfordításokra,
- tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biztonsági követelmények, teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést,
- képzéssel összefüggő feladatokra.

Milyen mértékben használható fel a támogatás az egyes területeken?
A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott jóváhagyott sportfejlesztési programjában szereplő:
- utánpótlása-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak és versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90%-át,
- tárgyévi személyi jellegű ráfordításainak 50%-át (hivatásos sportszervezet esetén ún. de minimis támogatásként nyújtható),
- tárgyévi beruházási, felújítási, infrastruktúra-fejlesztési értékének 70%-át,
- tárgyévi képzési feladatival összefüggő kiadásainak
1. általános képzés esetén 60%-át,
2. szakképzés esetén 25%-át.

A támogatás előnyei:
- A vállalkozás, vagy a társaság leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével egyező adókedvezményt is igénybe vehet.
- adókedvezmény vehető igénybe, hiszen a felajánlott összeg mértékével csökkenthető a támogatást adó cég adóalapja.
Vagyis kétfajta adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:
- a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)
- a csökkentett adóalap után kiszámított társasági adóból levonható a támogatás teljes összege.
Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében.

Lépések: (Hogyan adható a támogatás?)
1. lépés: a támogatásra jogosult szervezet sportfejlesztési programját a sportági szakszövetség vagy a sportigazgatási szerv jóváhagyja.
2. a jóváhagyott programban szereplő területekre a támogatásra jogosult támogatókat keres, s az őt támogatni kívánó vállalkozással támogatási jogviszonyt létesítve támogatási kérelmet nyújt be.
3. a sportági szakszövetség vagy a sportigazgatási szerv a kérelmet jóváhagyva kiállítja a támogatási igazolást, s elküldi mindkét félnek.
4. támogatási igazolás birtokában a Támogató a támogatás összegét átutalja a Támogatott bankszámlájára.
5. a Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-i kötelező feltöltésből levonhatja, vagy a május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a támogatást december 31-ig át is utalja.
Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását követően érvényesíthető: ha az érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet, az adókedvezményt három évig tovább lehet vinni.

Sporttámogatás adókedvezménye vállalatoknak
A 2011. június 28-án elfogadott törvénymódosítás alapján a többségében nem állami tulajdonban lévő (önkormányzati tulajdonú vállalat adhat támogatást) - társasági adó hatálya alá tartozó - vállalatok társasági adójukból támogathatják az öt kiemelt látványsportban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vizilabda, jégkorong) érintett sportszervezeteket, sportköztestületeket, sportiskolákat, szakszövetségeket.

Feltétele a nyereséges működés, a pozitív adóalap és a keletkező társasági adó (nyereségadó) fizetési kötelezettség.

A vállalat által nyújtott közvetett támogatás, mely a társasági adófizetési kötelezettség 70%-áig adható, egyaránt adóalap- és adócsökkentő tétel. A közvetlen adócsökkentő hatása miatt a következő évi adóelőleg összegét is lényegesen csökkenti. Más nyereségadó kedvezményekkel - a 70%-os határ betartása mellett - összevonható.

Fontos, hogy a támogató vállalat nem jogosult ellenszolgáltatásra a támogatásért cserébe, mivel ez közvetett (állami) támogatásnak minősül. (Az ilyen szerződések semmisek!)

A támogatás társasági adót érintő pénzügyi hátterét a következő példán keresztül mutatjuk be, ahol feltételezzük, hogy a vállalat az előző évi árbevétele alapján 19%-os nyereségadókulcsba tartozik.

 

Vállalat az előző évi árbevétele alapján 19%-os nyereségadókulcsba tartozik.

A vállalat nem ad támogatást:

Üzemi eredmény

10.000 eFt

Adózás előtti eredmény

10.000 eFt

Keletkező adófizetési kötelezettség (19%-os adókulcsot feltételezve)

1.900 eFt

Adózás utáni eredmény

8.100 eFt

Következő évi adóelőleg

1.900 eFt

A vállalat ad támogatást:

Üzemi eredmény

10.000 eFt

Közvetett válallati támogatás (maximális támogatási mértéket feltételezve)

1.900 eFt x 70% = 
1.330 eFt

Adózás előtti eredmény

8.670 eFt

Társasági adó (19%-os adókulcsot feltételezve)

1.647 eFt

Adókedvezmény

1.330 eFt

Keletkező adófizetési kötelezettség

317 eFt

Adózás utáni eredmény

8.353 eFt

Következő évi adóelőleg

317 eFt

Miért éri meg támogatást adni?

A példa alapján jól látható, hogy a vállalat által nyújtott közvetett támogatás adóalap és adócsökkentő hatása az adózás utáni eredményt növeli, és a következő évi adóelőleg fizetési kötelezettséget jelentős mértékben csökkenti.

Összefoglalva: 100% + 19% (10%) megtérülés a támogató vállalatnak!